سمینار تواند نمودن تسهیل گران موسسات خیریه و NGO ها

اخبار » اخبار ما

ad

سمینار تواند نمودن تسهیل گران موسسات خیریه و NGO ها.        

یکشنبه 04/27 / 1400 موسسه کاشانه مهر کاشان میزبان مهندس آتشک مدیر عامل رعد الغدیر تهران بود. در نشستی که با حضور پرسنل کاشانه و چند تن از اعضاء محترم هیات مدیره و مهریاران  کاشانه مهر برگزار گردید ضمن بحث و تبادل نظر پیرامون فعالیت های کاشانه مهر و شرایط ایام کرونایی ، مدیر عامل رعد الغدیر سمیناری دو ساعته تحت عنوان توانمند سازی تسهیل گران NGO ها ارائه نمودند. ایشان هدف از ارائه این موضوع را تغییر نگرش مدیریت موسسات نسبت به نوع فعالیت ها و برنامه های پیش رو عنوان نمودند و گفتند در دنیای امروز نقش مدیران و عوامل انسانی سازمان های مردم نهاد در بسط و گسترش و کیفیت خدمات بسیار موثر است و هر چه به میزان آگاهی و دانش آنان در حوزه فعالیت خود اضافه گردد شاهد پیشرفت و اثر بخشی بیشتر امور خواهیم بود. 

 

روابط عمومی موسسه کاشانه مهر کاشان


نویسنده : روابط عمومی