نشست آقای دکتر صحت و تیم همراه با موسسه نیکوکاری کاشانه مهر سه شنبه 1400/01/24

اخبار » اخبار ما

ad

 

دکتر مجتبی صحت : پزشک و دانشیار تخصصی اپیدمیولوژی و مسئول گروه پزشکی اجتماعی در دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان _ مسئول آموزش دانشجو

 

تا کنون نگاه گروه پزشکی اجتماعی از مراکز سطح سه پیشگیری از جمله موسسه کاشانه مهر و بقیه مراکز که تحت پوشش اداره بهزیستی هستند بیشتر مشاهده ای و بازدید بوده است.

هدف ما این است که اولا دانشجویان با نگاه جامعه نگر و سلامت محور روی مردم و بیماریهای مختلف آموزش ببینند و سپس در قبال جامعه و بیماری هایی که وجود دارد مسئولیت پذیرتر باشند که بتوانیم سازمانهایی که اینگونه خدمات را به این مددجویان ارائه می کنند را بیش از پیش حمایت کنیم.

قطعا زمانی که بیماری دچار سکته و یک ضایعه­ای میشود باید پزشک در قبال این بیمار مسئولیت بپذیرد و ما باید این توانمندی و مهارتها را آموزش بدهیم .

هدف ما از حضور دانشجویان پزشکی در موسسه کاشانه مهر و بقیه مراکز بهزیستی نگاه عمیق تر به سطح سه پیشگیری یعنی بازتوانی و توانمندسازی افرادی است که به هر علتی دچار بیماری یا محدودیتی شدند چرا که دانشجویان فقط با اصول پیشگیری و درمان آشنا میشوند ولی در مورد سطح سه پیشگیری (بازتوانی) آموزش های خیلی جدی نمیبینند.

ولی از سال 1400 برنامه ای خواهد بود که علاوه بر بازدید، دانشجویان مداخله ای داشته باشند یعنی به سطح سه پیشگیری در ابعاد مختلف کمک کنند و مهارتهایی که یک پزشک باید برای بازتوانی داشته باشد آموزش ببینند. در شروع این کار یکی از اقداماتی که ما می خواهیم برنامه ریزی کنیم این است که دانشجویان پزشکی جهت غربال گریها و ارزیابی سلامت مددجویان و خانواده هایشان به سازمان بهزیستی و کاشانه مهر و بقیه مراکز حضور پیدا می کنند و اگر احیانا مشکلی برای برخی از  بیماریهای دیگری که در کنار ناتوانی شان وجود دارد شناسایی کرده تا بتوانند به پزشک متخصص ارجاع بدهند.

ما عملا با این کار توجه و تمرکزمون را به ناتوانی مددجو و بیمار نگذاشته ایم و بقیه بیماری هایی که امکان دارد به نوعی کمتر مورد توجه قرار گرفته است شناسایی و پیگیری شوند چون اغلب این افراد کمتر پیگیر سایر بیماریهایی که امکان دارد در کنار ناتوانی شان وجود داشته باشد توجه می نمایند.


نویسنده : روابط عمومی