💠نشست مشترک مدیریت کاشانه مهر با ریاست دانشگاه علوم پزشکی کاشان💠

اخبار » اخبار ما

ad

✅روز سه شنبه ۹۹/۹/۲۵ در نشستی مشترک که با حضور چند تن از اعضاء هیات مدیره موسسه نیکوکاری کاشانه مهر کاشان و رئیس و چند تن از معاونین دانشگاه علوم پزشکی کاشان برگزار گردید، پس از معرفی فعالیتهای موسسه و راههای تعامل فی مابین موضوع راه اندازی مرکز طب فیزیکی و توان بخشی در ساختمان موسسه کاشانه مهر مورد بررسی قرار گرفت. در این نشست طرفین ضمن تاکید بر همکاری متقابل بر استفاده از ظرفیت های موجود برای ارتقاء سطح خدمات به جامعه معلولین و سایر گروههای هدف جامعه تاکید کردند. ریاست دانشگاه علوم پزشکی هم در این نشست ضمن مثبت خواندن این تعاملات آمادگی خود را برای پشتیبانی از این موضوع اعلام نمودند. در پایان مقرر شد پیشنویس تفاهم همکاری آماده و به امضاء طرفین برسد. 

💐روابط عمومی موسسه کاشانه مهر کاشان💐


نویسنده : روابط عمومی