"نشست صمیمانه با اعضاء محترم هیئت امناء شهرک صنعتی راوند"

اخبار » اخبار ما

تاریخ ثبت : يک شنبه 26 مرداد 1399

ad

ظهر روز چهارشنبه 99/05/22 تنی چند از اعضاء محترم هیئت مدیره موسسه کاشانه مهر با حضور در هیئت امناء شهرک صنعتی راوند ضمن معرفی موسسه کاشانه و اقدامات صورت گرفته در حوزه آموزش واشتغال توان یابان خواستار همراهی وهمکاری صنایع موجود در شهرک صنعتی راوند شدند که مورد استقبال هیأت امناء قرار گرفت.

در پایان اعضاء محترم هیئت امناء شهرک صنعتی راوند ضمن تأیید و تشویق عملکرد کاشانه در طی سالهای فعالیت خود، تعامل و همکاری بیشتر خود را با موسسه کاشانه مهر اعلام نمودند.


نویسنده : روابط عمومی