نشست صمیمانه با پروفسور عباس زراعت رئیس محترم دانشگاه کاشان

اخبار » اخبار ما

ad

صبح دوشنبه مورخ 99/04/23 پروفسور عباس زراعت رئیس محترم دانشگاه کاشان با حضور در موسسه نیکوکاری کاشانه مهر کاشان در گفتگویی صمیمانه ضمن مرور آخرین فعالیت های دانشگاه کاشان آمادگی دانشگاه برای تمامل هرچه بیشتر با موسسات خیریه به خصوص موسسه نیکوکار یکاانه مهر کاشان اعلام نمودند.
ایشان ظرفیت های موجود دانشگاه از جمله حوزه فرهنگی، تربیت بدنی، جامعه شناسی را از جمله مواردی دانستند که موسسه کاشانه مهر میتواند با بهره برداری از این ظرفیت ها در پویایی هرچه بیشتر خود  تلاش نماید.
دراین نشست چند تن از اعضاء هیئت مدیره موسسه نیز حضور داشتند.

#پروفسورعباسزراعت  #دانشگاهکاشان  #توانیاب  #کاشانهمهر   #تعامل

💐روابط عمومی موسسه نیکوکاری کاشانه مهر کاشان 💐

🆔️Telegram: @kashane_mehr_kashan

🆔️Instagram: kashaneh_mehr_kashan


نویسنده : روابط عمومی