رونمایی از سومین کتاب شعر شیرین عربشاهی در پنجمین همایش آفتاب مهربانی

اخبار » اخبار ما

ad

رونمایی از سومین کتاب شعر توان یاب مریم عربشاهی (شیرین عربشاهی ) با نام "به تو فکر می کنم" با حمایت مالی کاشانه مهر که طراحی روی جلد کتاب نیز توسط یکی از توان یابان هنرمند رشته گرافیک موسسه کاشانه مهر سرکار خانم زهرا پسندی صورت گرفته بود ،  از دیگر برنامه های این همایش بود که در حضور وزیر محترم بهداشت و درمان ، نماینده محترم کاشان آقای ساداتی نژآد ، ریاست محترم دانشگاه کاشان جناب آقای دکتر رضازاده ( معاونت توسعه و پیشگری سازمان بهزیستس کشور) ، سرکار خانم دکتر فرشاد مدیر کل بهزیستی اصفهان جمعی از مسئولین و با تشویق حضار و مهمانان محترم انجام گرفت.


نویسنده :