توانیاب هنرمند موسسه کاشانه مهر "فضه ریاضی"

اخبار » اخبار ما

تعداد بازدید : 1986

تاریخ ثبت : شنبه 14 دي 1398

ad

افتخاری دیگر برای کاشان ، کاشانی ها ، و کاشانه مهر

فضه ریاضی مقدم برگزیده تندیس باارزش همام در زمینه نقاشی جز ۸ نفر برتر
حضور فضه ریاضی مقدم ویکی از آثارش بنام دختر ابیانه ای در " جشنواره ملی هنری هُمام" 
با همت گالری مهرهنر و همکاری سازمان بهزیستی کشور و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در
۲۶ اذرماه ۹۸ برگزارشد.
هنرمند فضه ریاضی مقدم ویکی ازاثارش همراه با ۱۵۰نفر از آثار هنرمندان توانیاب درزمینه های مختلف هنری برای نمایشگاه انتخاب شدند 
که درمرحله نهایی با رائ داوارن در اختتامیه جشنواره ۲دی ماه ۹۸ 
نقاشی فضه ریاضی با لب ودندان جز ۸نفر برتر برگزیده شد. 
که بادستان پرمهر قهرمان وزنه برداری بهدادسلیمی به فضه ریاضی تقدیم شد.

#تهرانگردی #گالری #جشنواره #جشنوارههمام #توانیاب #گالریمهرهنر#فرهنگستانهنر#فضهریاضیمقدم #خیریهمتوسلینبهامامرضا(ع) ریاضی مقدم #توانیاب #کاشانهمهر


نویسنده : روابط عمومی

منبع :