جشنواره حرکت و برکت

اخبار » اخبار ما

تعداد بازدید : 322

تاریخ ثبت : شنبه 14 دي 1398

ad

تندیس باارزش جشن بزرگ حرکت و برکت به فضه ریاضی مقدم 


فضه ریاضی مقدم و تعدادی از آثار نقاشی هایش در افتتاحیه پنجمین جشنواره ملی فرهنگی ورزشی و آئینی
باحضور استاندار استان اصفهان ومسئولین شهرکاشان
جشن بزرگ حرکت و برکت با حمایت مجموعه ورزشی رفاه کارگران کاشان 
با حضور ۳۱ استان کشور 
۲۸آذرماه ۹۸
کاشان


نویسنده : روابط عمومی