اردو کویر متین آباد اردیبهشت 98

اخبار » اخبار ما

تعداد بازدید : 1089

تاریخ ثبت : دو شنبه 9 ارديبهشت 1398

ad

به گزارش روابط عمومی موسسه کاشانه مهر در ساعت 8 صبح پنجشنبه 98/02/04 حدود 70 نفر از توان یابان کاشانه مهر به اتفاق همراهان خود و مسئولین کاشانه با 2 دستگاه اتوبوس به منظور انجام اردو سیاحتی_تفریحی یک روزه به کویر متین آباد اعزام گردیدند.

در این اردو چند ساعته توان یابان بعد از گشت و گذار و بازدید از کویر و پس از استراحت وصرف نهار چند ساعتی به گپ و گفتگو مشغول بودند و در آخر در ساعت 5 بعدازظهر با خاطره ای خوش آنجا را ترک وبه کاشان مراجعت نمودند.

کاشانه مهر از کلیه دست اندرکاران و زحمتکشان کاشانه که در طول مسیر توان یابان را همراهی نمودند تشکر و قدر دانی می نماید.


نویسنده :