هئیت مدیره

درباره ما » اعضای هئیت مدیره و امناء

تعداد بازدید : 20157

تاریخ ثبت : دو شنبه 22 اسفند 1390

ad

1-دکتر سید علی ضیایی (رئیس هئیت مدیره)

2- دکتر حسین بوجاری

3-دکتر ماشاالله مدیحی

4-حاج ماشاالله بخردی

5-حاج محمد کتابچی

6-حاج حسن شیرازی

7-مهندس تقی حجازی

8-مهندس مهدی هادی زاده

9-بدرالسادات گیوه چی