هئیت مدیره

درباره ما » اعضای هئیت مدیره و امناء

تعداد بازدید : 27812

تاریخ ثبت : يک شنبه 31 فروردين 1399

ad

1-دکتر سید علی ضیایی (رئیس هئیت مدیره)

2-دکتر یگانه مقدم (نائب رئیس هیئت مدیره)

3-دکتر ماشاالله مدیحی

4-حاج ماشاالله بخردی

5-حاج محمد کتابچی

6-حاج حسن شیرازی

7-مهندس تقی حجازی

8-مهندس مهدی هادی زاده

9-بدرالسادات گیوه چی

10- دکتر حسین بوجاری

11- مهندس مهدی توکلی

12- آقای جواد شبانی ارمکی

13- دکتر حسین نجفی