شعری از توان یاب شاعر آقای ابوالفضل محمد زاده بمناسبت عید مبعث

اخبار » اخبار ما

تعداد بازدید : 2179

تاریخ ثبت : پنج شنبه 23 فروردين 1397


امشب خدای مهربان فصل نوین آغاز کرد
با بعثت ختم رسل درهای رحمت باز کرد
با کار خود منت خدا بر خلق خود ابراز کرد
با حجت قرآن خود پیغمبرش اعجاز کرد
به به که ختم¬الانبیا با آیه نور آمده
از سوی رب العالمین هادی و مامور آمده
از عرش آمد پیک حق سوی محمد در حرا
گفتا که اقرا باسم رب برخوان تو نام ذوالعطا
امَروز گشتی در زمین از جانب ما مقتدا
برخوان تو مردم را به سوی لطف ذات کبریا¬¬
اسلام دین جاودان را عرصه کن بر مسلمین
امروز روز شادی اهل سموات و زمین
 امروز  در ارض و سما کروبیان مسرور بین
در نزد اسلام مبین بتهای دون منفور بین
شور و شعف بین در فلک افلاکیان پر شور بین
اقطار عالم در چنین شورو شعف پرنور بین
پرنور بین غار حرا از بعثت ختم رسل
شادی کنید ای مسلمین کامشب بیامد عقل کل
امشب بیامد عقل کل با آیه های رحمتش
بتها نگون گردید در بیت خدا با بعثتش
گردید ختم الانبیا آمد به سوی امتش
بنگر جلال  و شوکت وجاه و مقام و رافتش
هر جا که بینی در جهان وجد است و شور است و سرور
خواند هزارآوای دل با حالت مستی و شور
امشب به عالم عرشیان مست و غزلخوان آمده
از عرش  سوی درگهش جبریل دربان آمده
شادی کنان اهل جنان با حور و غلمان آمده
خیل ملک بر مسلمین تبریک گویان آمده
آنان که میریزند گل از عرش سوی فرش حق
در فرش نور ایزدی تابیده شد از عرش حق
شد از خدا سوی نبی تنزیل آیات خدا
امشب زمین بگرفته از آیات حق نور و ضیا
بهر مداوای بشر آیات حق باشد شفا
شد رحمت للعالمین از سوی حق چون مصطفی
جبریل شد مبهوت و مات از قدرت احسان او
کوثر نمی از چشمه احسان بی پایان او
رضوان ببین رضوان ببین از شوق عطر آگین شده
فردوس بین فردوس بین به¬به چه خوش¬آذین شده
از باده احسان او سیراب اهل دین شده
با حکم رب العالمین ناجی مظلومین شده
به¬به چه جشنی در فلک برپاست از میلاد دین
این جشن را خیل ملک تبریک گویند اینچنین:
تبریک بر کل بشر امشب زمین احیا شود
با بعثت ختم رسل درهای رحمت وا شود
بنگر سپهر نیلگون از مقدمش زیبا شود
با بعثتش حکم عدالت در جهان اجرا شود
ازسوی یزدان بر بشر امروز غفران می رسد
دورنبوت این زمان ساغر به پایان می رسد