دلنوشته توان یاب خانم مریم آرمون بمناسبت چهارشنبه سوری

اخبار » اخبار ما

تعداد بازدید : 4237

تاریخ ثبت : چهار شنبه 23 اسفند 1396


"به نام خدایی که در این حوالیست.."
چهارشنبه سوری
بهار نزدیک است خرید عیدت را انجام داده ای؟از خانه تکانی های دلت چه خبر؟
کینه ها را شستی؟غبارغم هایت را زدودی؟چهارشنبه ی آخرسال ات را چگونه سپری می کنی؟می نشینی در کنار معشوقه ات واز آتش عشق تان حرف می زنی وچای می نوشی یا بر سر کوچه وخیابان آتش به پا می کنی و دل هم نوعانت را از ترس می لرزانی؟ کاش آخرین‌ چهارشنبه ی سال مان را خاطرات‌خوش می ساختیم ،اتفاقات قشنگ و رویایی،مثلا می نشستیم درکنارحوضچه ی قدیمی خانه ی مادربزرگ و برای هم خیرمی خواستیم،کاش با یک شاخه گل عشق و محبت  را  دردل عزیزان مان شعله ور می ساختیم  ،امسال سانحه های زیادی آتش به دل های مان افکند،آشوب های زیادی وجود آرام مان را به تلاطم واداشت،بلاهای زیادی برسرمان آوار شد،داغ شان هنوز هم تازه است،خسارت های بسیاری را  تحمل کردیم ،دیده های مان را اشک آبیاری کرد.بیایید خودمان به جان ومال های مان آتش نزنیم .میراث مان‌را دود نکنیم، آشوب به پا نکنیم،به جای ساختن‌تمام ناامنی ها کمی آرامش به ارمغان بیاوریم و امنیت شویم درمیان تمام این تلخی ها،مقداری صلح به پا کنیم،به رسم دیرینه ی از آتش پریدن های مان هم احترام بگذاریم ،آتش روشن کنیم ولی ترقه نزنیم،غصه های مان را در لا به  لای سیب زمینی های دردل زغال، بسوزانیم ولی هم نوع های مان راهرگز،
قدری تفکر کنیم تا زندگی مان همیشه زیبا بماند ،حادثه خبر نمی دهد لحظات را دریابیم ‌و قدر بدانیم.
 کاش چهارشنبه سوری ،شروع شادی های مان باشد نه سوختن آرزوهای مان.
الهی چهارشنبه سوری تان به خیر وشادی باشد.

نویسنده: مریم آرمون زمستان۱۳۹۶