هنرنمایی توان یاب خانم فضه ریاضی مقدم در غرفه شهید هاشمی دانشکده علوم پزشکی

اخبار » اخبار ما

تعداد بازدید : 6518

تاریخ ثبت : پنج شنبه 26 بهمن 1396


بسیج دانشجویی دانشکده علوم پزشکی همزمان با ثبت نام اردوی راهیان نورغرفه ای برای معرفی شهید علی هاشمی در دانشکده پزشکی بر پا نمودند و از توان یاب هنرمند خانم فضه ریاضی مقدم جهت نقاشی کردن  تمثال شهید هاشمی دعوت کردند.
توان یاب خانم فضه ریاضی مقدم باحضور خود در این غرفه و با کشیدن تصویر این شهید والا مقام علاوه بر هنرنمایی با لب ودندان فضای این غرفه را برای بازدید کنندگان جذاب،روحبخش و معنوی نمودند.