نشست مشترک مسئولین سایپا با مسئولین کاشانه مهر

اخبار » اخبار ما

تعداد بازدید : 5601

تاریخ ثبت : سه شنبه 28 آذر 1396


به گزارش روابط عمومی کاشانه مهر در مورخه 27 آذر 96 روز دوشنبه بنا به هماهنگی جناب آقای مهندس مهدی توکلی عضو هئیت امناء کاشانه مهر جلسه ای با حضور دکتر خطیبی سرپرست مدیریت ایمنی سایپا و مهندس سید جمال توکلی مدیر منابع انسانی در محل شرکت سایپا برگزار گردید.

در این نشست که با هدف تشکر و قدردانی جهت بازدید این بزرگواران از کاشانه مهر و پیگیری مکرر آنان برای شرکت کاشانه مهر در نمایشگاه سایپا و اختصاص غرفه به این مرکز تشکیل گردیده بود ،مسئولین کاشانه با بیان اهداف این مرکز مسائل و مشکلات توان یابان و مرکز را مطرح نمودند و از مسئولین این شرکت خواستند تا جایی که ممکن است از توانمندی های معلولین در فرصت های شغلی و در برنامه های از پیش تعیین شده جهت هنرنمایی آنان و همچنین از مشاوره های مدیران آن شرکت جهت مدیریت بهتر این مرکز استفاده نمایند.