نشست مشترک ریاست و مدیرگروه های دانشکده علوم انسانی با مسئولین کاشانه مهر

اخبار » اخبار ما

تعداد بازدید : 4091

تاریخ ثبت : دو شنبه 27 آذر 1396


به گزارش روابط عمومی کاشانه مهر در مورخه 26 آذر 96 بنا به هماهنگی جناب آقای عابدینی و جناب آقای دکتر فهیمی تبار با دانشکده علوم انسانی دانشگاه کاشان جلسه ای با حضور ریاست محترم دانشکده جناب آقای دکتر قماشی و مدیر گروه های  علوم تربیتی،علوم ورزشی،روان شناسی و جامعه شناسی و مسئولین کاشانه مهر در محل دانشگاه کاشان برگزار گردید.

در این نشست پس از ارائه گزارش در زمینه فعالیت های موسسه و مطرح کردن مسائل و مشکلات موسسه و توان یابان در خصوص اشتغال،تربیت بدنی،خانواده و مسائل تربیتی و اجتماعی،مدیران گروه های مختلف نظرات خود را در این رابطه بیان نمودند و مقرر شد تا با ارائه یک سری اطلاعات دقیق تر از توان یابان و مرکز به دانشکده ،زمینه پژوهش و تحقیقات اساتید را برای ارائه راهکارهای اصولی و علمی جهت پیشبرد و بهبود عملکرد موسسه فراهم نمایند.