بازدید توان یابان از پروژه در دست ساخت کاشانه مهر

اخبار » اخبار ما

تعداد بازدید : 3029

تاریخ ثبت : پنج شنبه 11 آبان 1396


یه وقتایی آدما واسه چیزایی ذوق میکنن که شاید برای بقیه بی اهمیت باشه،اینکه کنار یه ساختمون نیمه کاره بایستی و به خاطر دیدن خنده های یه عده آدم چشم انتظار ذوق کنی حتما باید شیرین باشه،مثل حال شیرینی که امروز جناب آقای مهندس سید عباس جمال داشت.

کسی که بدون هیچ چشم داشتی شبانه روز واسه تموم شدن پروژه موسسه جدید دارن زحمت میکشن،امروز وقتی کنار ساختمون نیمه کاره جایی که قرار بود یه مدت دیگه پربشه از خنده های از ته دل یه عده فرشته ایستاده بودیم،دیدیم که مهندس از حضورمون چه ذوقی کرده بود و چقدر زیبا رسم مهمون نوازی رو به جا آوردن...
همین جا دست پر خیر و برکت این بزرگ مرد رو میبوسیم و برایش تنی سالم و دلی شاد از خدایمان میخواهیم .