بازدید دانشجویان روان شناسی دانشگاه آزاد کاشان

اخبار » اخبار ما

تعداد بازدید : 385

تاریخ ثبت : دو شنبه 8 آبان 1396


به گزارش روابط عمومی کاشانه مهر در ساعت 10:30 صبح مورخه 8آبان96 تعداد 50 نفر از دانشجویان رشته روان شناسی دانشگاه آزاد کاشان با سرپرستی سرکار خانم گلشن استاد دانشگاه و با حضور جناب آقای مقصود مدیریت آموزشی دانشگاه به منظور آشنایی با فعالیت های توان یابان این موسسه بازدیدی بعمل آوردند.
در این بازدید سرکار خانم معیری (مدیر اجرایی) ضمن خیر مقدم ،گزارش کوتاهی از فعالیت های این مرکز و چگونگی پذیرش توان یابان و وضعیت آنان دادند و سپس از کلاس ها و کارگاه های فعال موسسه نیز بازدید بعمل آمد وضمن قرائت مقاله ی کوتاهی از توان یاب آقای محسن اشرف پور تعدادی از توان یابان مرکز نیز گزارشی از وضعیت معلولیت خود و مشکلات ناشی از آن و شرایط فعلی خود ارائه نمودند.
نهایتا مسئول روابط عمومی موسسه در خصوص فضای مجازی و سایت موسسه و موضوع تبلیغات محصولات و صنایع دستی توان یابان مطالبی را مطرح نمودند.
کاشانه مهر کاشان ضمن تشکر و قدردانی از تشریف فرمایی سرکار خانم گلشن،جناب آقای مقصود و کلیه دانشجویان رشته روان شناسی دانشگاه آزاد کاشان از درگاه خداوند سبحان برای آنان آرزوی سلامتی،سربلندی و موفقیت روزافزون خواستار است.