اجرای طرح بهداشت جسمی و روانی توان یابان کاشانه مهر

اخبار » اخبار ما

تعداد بازدید : 6020

تاریخ ثبت : چهار شنبه 19 مهر 1396


در راستای اجرای طرح بهداشت جسمی و روانی توان یابان کاشانه مهر، در ساعت 4 بعد از ظهر مورخه 17 مهر 96 (سه شنبه) از سرکار خانم شریف فرد متخصص تغذیه دعوت بعمل آمد تا نسبت به معاینه تعدادی از توان یابان داوطلب جهت تجویز دستورات بهداشتی لازم اقدام نمایند.

لذا تعداد 6 تن از توان یابان دختر موسسه در جلسه اول طرح مورد معاینه قرار گرفتند و دستورات تغذیه ای لازم را دریافت نمودند.

این طرح قرار است در طول سال و جهت کلیه توان یابان کاشانه اجرا گردد.

کاشانه مهر بدینوسیله از زحمات سرکار خانم شریف فرد تشکر و قدردانی می نماید.