معاینه جسمی حرکتی (حرکات اصلاحی ) توان یابان کاشانه مهر

اخبار » اخبار ما

تعداد بازدید : 5617

تاریخ ثبت : دو شنبه 17 مهر 1396


ضمن هماهنگی های انجام شده با مسئولین محترم واحد تربیت بدنی دانشگاه کاشان (سرکار خانم کاردان- جناب آقای رضازاده ) و جناب آقای مینویی کارشناس ارشد تربیت بدنی (رفتار حرکتی)، در ساعت 16 عصر روز یکشنبه مورخه 16/7/96 اولین معاینه جسمی حرکتی (حرکات اصلاحی ) توان یابان پسرکاشانه مهر توسط جناب آقای مینویی کارشناس ارشد حرکات رفتاری در واحد تربیت بدنی دانشگاه کاشان انجام شد.

در این جلسه تعداد 27 نفر از توان یابان پسر موسسه مورد معاینه و تست ورزش (حرکات اصلاحی ) قرار گرفتند و مقرر گردید که نتایج جهت راه اندازی واحد امور ورزش و توان بخشی آنان جهت انجام ورزش های مناسب در اختیار موسسه قرار گیرد.

کاشانه مهر کاشان بدینوسیله از زحمات دست اندرکاران محترم واحد تربیت بدنی دانشگاه سرکار خانم کاردان،جناب آقای مینویی و جناب آقای رضا زاده کمال سپاس و تشکر را می نماید و سلامتی و توفیق روز افزون آنان را از خداوند بزرگ مسئلت می نماید.