معاینه جسمی حرکتی (حرکات اصلاحی ) توان یابان کاشانه مهر

اخبار » اخبار ما

تعداد بازدید : 396

تاریخ ثبت : شنبه 1 مهر 1396


ضمن هماهنگی های انجام شده با مسئولین محترم واحد تربیت بدنی دانشگاه کاشان (سرکار خانم کاردان- جناب آقای رضازاده ) و جناب آقای مینویی کارشناس ارشد تربیت بدنی (رفتار حرکتی)، در ساعت 10 صبح جمعه مورخه 31/6/96 اولین معاینه جسمی حرکتی (حرکات اصلاحی ) توان یابان کاشانه مهر توسط سرکار خانم فدایی کارشناس ارشد حرکات اصلاحی در واحد تربیت بدنی دانشگاه کاشان انجام شد.

در این جلسه تعداد 31 نفر از توان یابان دختر موسسه مورد معاینه و تست ورزش (حرکات اصلاحی ) قرار گرفتند و مقرر گردید که نتایج جهت راه اندازی واحد امور ورزش و توان بخشی آنان جهت انجام ورزش های مناسب در اختیار موسسه قرار گیرد.

کاشانه مهر کاشان بدینوسیله از زحمات دست اندرکاران محترم واحد تربیت بدنی دانشگاه سرکار خانم کاردان،جناب آقای مینویی و همسر گرامیشان سرکار خانم فدایی ،سرکار خانم هنجنی و جناب آقای رضا زاده کمال سپاس و تشکر را می نماید و سلامتی و توفیق روز افزون آنان را از خداوند بزرگ مسئلت می نماید.