برگزاری اولین جلسه کمیته ورزشی کاشانه مهر

اخبار » اخبار ما

تعداد بازدید : 426

تاریخ ثبت : سه شنبه 26 ارديبهشت 1396


اولین جلسه کمیته ورزشی با حضور آقایان دکتر حلاج باشی،مینویی، سایه آفتابی،عابدینی و خانم ها نراقی، صابر طحان و مسئولین کاشانه مهر در مورخه 25/2/96 در محل کاشانه به منظور بررسی وضعیت ورزشی و توان بخشی توان یابان کاشانه تشکیل گردید که ضمن اعلام نقطه نظرات اعضاء مقرر گردید با تشکیل جلسات مستمر و ویزیت و معاینه توان یابان به صورت انفرادی ، نسبت به تعیین برنامه های ورزشی، توان بخشی توان یابان کاشانه اقدام گردد.

کاشانه مهر از حضور کارشناسان محترم تربیت بدنی دانشگاه و انجمن معلولین کاشان به دلیل حضور و همکاری در خصوص  ارتقاء سطح سلامتی توان یابان کمال سپاس و تشکر را دارد.