سخن روز
امام علی علیه السلام فرمودند: کار خیر را انجام دهیدو چیزی از آن را دست کم نگیرید،زیرا کوچک آن بزرگ است و کم آن بسیار. ::: هرگز امید را از کسی سلب نکن شاید این تنها چیزی باشد که دارد. ::: پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند:بر طول عمر نمی افزاید مگر کار نیک ::: وقتی زندگی مسیرش را به سمت دشوارتر شدن عوض می کند،شما به سمت قوی تر شدن تغییر مسیر دهید. ::: عجز ناتوانی ذهن است نه بدن ::: خوشبختی این نیست که مشکلی وجود نداشته باشد،بلکه یعنی توانایی در برخورد با مشکلات ::: موفقیت به سراغ کسانی می آید که آن قدر در تلاشند که وقت نمی کنند دنبال آن بروند. ::: ‌"مهربانی" مهمترین اصل "انسانیت" است،اگر کسی از من کمکی بخواهد یعنی من هنوز روی زمین ارزش دارم.

برگزاری اولین جلسه کمیته ورزشی کاشانه مهر

اخبار » اخبار ما

تعداد بازدید : 140

تاریخ ثبت : سه شنبه 26 ارديبهشت 1396


اولین جلسه کمیته ورزشی با حضور آقایان دکتر حلاج باشی،مینویی، سایه آفتابی،عابدینی و خانم ها نراقی، صابر طحان و مسئولین کاشانه مهر در مورخه 25/2/96 در محل کاشانه به منظور بررسی وضعیت ورزشی و توان بخشی توان یابان کاشانه تشکیل گردید که ضمن اعلام نقطه نظرات اعضاء مقرر گردید با تشکیل جلسات مستمر و ویزیت و معاینه توان یابان به صورت انفرادی ، نسبت به تعیین برنامه های ورزشی، توان بخشی توان یابان کاشانه اقدام گردد.

کاشانه مهر از حضور کارشناسان محترم تربیت بدنی دانشگاه و انجمن معلولین کاشان به دلیل حضور و همکاری در خصوص  ارتقاء سطح سلامتی توان یابان کمال سپاس و تشکر را دارد.