هیچ تاکسی برای یک ویلچری نمی ایستد

اخبار » مطبوعات و ما

تعداد بازدید : 11758

تاریخ ثبت : يک شنبه 27 فروردين 1396

ad

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی کاشان اول

برای عبور و مرور در شهر، نمی‌توانیم مانند بقیه شهروندان جامعه از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنیم و همچنین نمی توانیم به خاطر وجود پله ها و میله ها و موانع، به تنهایی از محلی به محل دیگری برویم. برای همین مجبوریم با آژانس جابه جا شویم که بسیار برایمان هزینه‌بر است.

http://http://kashan1.ir/9335/