خودکفایی مالی و حفظ عزت نفس معلولان مهمترین هدف کاشانه مهر

اخبار » مطبوعات و ما

تعداد بازدید : 10790

تاریخ ثبت : يک شنبه 20 فروردين 1396

ad

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی کاشان اول

مسئول روابط عمومی کاشانه مهر گفت: موسسه نیکوکاری کاشانه مهر کاشان در نظر دارد که با بهره مندی از الطاف الهی و همت و حمایت های انسان دوستانه خیرین و مسئولین محترم بتواند گامی موثر در جهت خودکفایی و استقلال همه جانبه معلولین جسمی حرکتی شهرستان کاشان بردارد.

http://kashan1.ir/6401/