معرفی توان یاب

حمایت از ما » معرفی توان یاب

تعداد بازدید : 22280

تاریخ ثبت : دو شنبه 11 بهمن 1395

ad

با توجه به اینکه توان بخشی و آموزش منجر به اشتغال معلولین جسمی و حرکتی هدف اصلی موسسه نیکوکاری کاشانه مهر کاشان است. با معرفی معلولینی که نیازمند آموزش هستند ما را در پیشبرد این هدف یاری رسانید.

گروه هدف موسسه شامل کليه معلولين جسمي حرکتي غير ذهني می باشد خدمات موسسه به توانيابان از سن 12 تا 40 سالگي به صورت رايگان ارائه ميشود.