حق عضویت

حمایت از ما » حق عضویت

تعداد بازدید : 22198

تاریخ ثبت : پنج شنبه 7 بهمن 1395

ad

نام نیکی گر بماند ز آدمی                           به کزو ماند سرای زرنگار

آیا مایلید نام نیکتان در منشور انسانی کاشانه و در کنار سایر نیکوکاران جاودانه گردد؟

براي عضـــويت در جمع نیکوکاران و حامیان  موسسه فـــرم حق عضویت را در فایل پیوست تکمیل نمائید و در نهایت به آدرس پستی کاشانه مهر و یا از طریق ایمیل و یا تصویر آن در تلگرام برای موسسه ارسال نمائید.