کمک های غیر نقدی

حمایت از ما » کمک های غیر نقدی

تعداد بازدید : 23261

تاریخ ثبت : سه شنبه 5 بهمن 1395

ad

کمک های غیر نقدی

کاشانه مهر در شروع فعالیت از طریق جذب مشارکت های غیر نقدی خیرین در زمینه های مختلف به شرح زیر فعالیت نموده و می نماید.

1-شناسایی و جذب افراد خیر جهت تجهیز دفاتر اداری و کارگاهی و کلاس های آموزشی به انواع امکانات مورد نیاز

2-حمایت های فرهنگی و تبلیغاتی

3-جذب همکاری خیرین در جهت تامین نیازهای توان یابان از قبیل وسایل کمک توان بخشی

4-شناسایی و جلب همکاری مربیان و متخصصان آموزشی و توان بخشی در جهت ارائه خدمات رایگان به توان یابان کاشان

4-بازاریابی جهت فروش صنایع دستی توان یابان و...

برای دسترسی به لیست نیازمندی های کاشانه مهر می توانید به قسمت نیازمندی ها درحمایت از ما مراجعه نمایید.