کمک های نقدی

حمایت از ما » کمک های نقدی

تعداد بازدید : 21498

تاریخ ثبت : سه شنبه 5 بهمن 1395

ad

از بدو تاسیس کاشانه مهر به عنوان یک سازمان مردم نهاد بدون برخورداری از کمک های سازمان های دولتی و صرفا از طریق اهداء کمک های نقدی خیرین در زمینه های آموزشی،توانبخشی،ساخت و ساز پروژه جدید نیازهای جاری و پروژه ای کاشانه تامین گردیده است.

شایان ذکر است که ادامه خدمت رسانی و توسعه فعالیت های کاشانه در گرو همت و یاری مستمر نیکوکاران خیراندیش است.

شماره حساب های موسسه نیکوکاری کاشانه مهر کاشان

شماره حساب هزینه های جاری :  1304-8100-10042666-1

حساب شبا :090570130481010042666001ir

شماره کارت هزینه های جاری :  5022291900019868         

شماره حساب هزینه های ساخت و ساز : 2-10042666-8100-1304

حساب شبا : 790570130481010042666002ir

شماره کارت ساخت و ساز مرکز   5022291900019876