اشتغال به کار

خدمات » اشتغال به کار

تعداد بازدید : 21915

تاریخ ثبت : شنبه 2 بهمن 1395

ad

1-آموزش و توان بخشی منجر به اشتغال توان یابان از اهداف کلیدی کاشانه است.

2-اشتغال هر فرد موجب استقلال او می شود،داشتن شغل موجب هویت بخشی و تشخص اجتماعی افراد بوده و حس اعتماد به نفس آنان را تقویت می نماید.

3-تعداد توان یابان شاغل در کارگاه های آموزشی تولیدی فعال موسسه (خیاطی-قلم زنی-چرم دوزی-نمددوزی) 27 نفر می باشد.

4-کاشانه مهر به عنوان یک سازمان مردم نهاد با تلاش در زمینه شناسایی انواع مشاغل مناسب معلولان و بسترسازی کارآمد،جهت تشکیل و برگزاری کارگاه های آموزشی سعی نموده تا به سهم خود اقدامی مثبت در ایجاد اشتغال برای توان یابان عزیز انجام دهد.