ورزشی

خدمات » ورزشی

تعداد بازدید : 21813

تاریخ ثبت : شنبه 2 بهمن 1395

ad

1-شناسایی استعدادهای ورزشی و تشکیل کلاس ها و کارگاه های آموزشی در رشته های مختلف ورزشی و زمینه سازی برای حضور توان یابان در مسابقات ورزشی از اهداف بنیادین کاشانه مهر در جهت ارتقای سطح سلامت جسمی و روانی توان یابان کاشانه است.

2-تشکیل کلاس ورزشهای ساده با حمایت کارشناس تربیت بدنی

3-تشکیل کلاس شطرنج و تنیس روی میز جهت توان یابان داوطلب با کمک کارشناسان مربوطه

4-پیگیری جهت شرکت توان یابان  در سالنهای ورزشی سطح شهر جهت تمرین و شرکت در مسابقات ورزشی

5-شرکت تعدادی از توان یابان در مسابقات ورزشی والیبال نشسته و شطرنج و تنیس روی میز و کسب مقام