خدمات فرهنگی

خدمات » فرهنگی

تعداد بازدید : 21944

تاریخ ثبت : شنبه 2 بهمن 1395

ad

مهم ترین وجه تمایز انسان از سایر  موجودات فرهنگ پذیری و رفتارهای متمدنانه است کاشانه مهر به نوبه خود جهت احیاء و تقویت فرهنگ بومی و ملی و مذهبی در نهاد توان یابان را از جمله رسالت های فرهنگی خود می داند و در این ارتباط اقدامات زیر نمونه ای از فعالیت های فرهنگی است

1-آموزش مهارت های فردی و اجتماعی به توان یابان با توجه به آموزه های دینی و ارزش ها و باورهای ملی

2-برگزاری چهار همایش با شکوه با عنوان آفتاب مهربانی ( سه همایش تهران )  و یک همایش در کاشان .

3-برگزاری مراسم های مختلف با مناسبت های  ویژه از جمله ( روز پدر – مادر – معلم – روز جهانی معلولین – روز دختر و تولد فصلی کلیه  توان یابان ، افطاری و  برپایی مراسم های مختلف مناسبتی.........

4-برگزاری سمینار سماوات  سمینار بین المللی آموزش و اشتغال توان یابان در نیاسر کاشان با میزبانی کاشانه مهر ( تجمع مراکز مردم نهاد )

5-انجام اردوهای  زیارتی ، سیاحتی به اماکن مختلف از جمله مشهد مقدس – قم – مشهد اردهال – آقا علی عباس – قمصر  - نیاسر و...

6-آشنا نمودن توان یابان با حقوق شهروندی خود و دفاع از حقوق آنان

7-شرکت توان یابان در برخی مسابقات فرهنگی و قرآن با حمایت بهزیستی .

8-شرکت وفعالیت توان یابان  در نمایشگاه های توانمندیهای معلولین در سطح شهر و .......