درمانی-توان بخشی

خدمات » درمانی-توان بخشی

تعداد بازدید : 22611

تاریخ ثبت : شنبه 2 بهمن 1395

ad

                         پرواز هنر نیست گرت بال و پری هست     با بال شکسته پر گشودن هنر است

خدمات درمانی و توانبخشی این موسسه جهت بهبود اوضاع بهداشتی ، سلامت جسمانی ، روحی و روانی توان یابان اقدام به تشکیل کمیته ای به نام کمیته حامیان دانشگاه نموده است که یکی از نتایج این کمیته همکاری حدود 30 پزشک متخصص در رشته های مختلف تخصصی و آزمایشگاه ها ، مراکز سونوگرافی و .... جهت ویزیت رایگان و یا با تخفیف های ویزه توان یابان می باشد. ضمنا همکاری موسسه با واحد های فیزیوتراپی _ کاردرمانی با پرداخت هزینه ای مربوطه از دیگر خدمات توانبخشی این موسسه می باشد.