درمانی-توان بخشی

خدمات » درمانی-توان بخشی

تعداد بازدید : 14804

تاریخ ثبت : شنبه 2 بهمن 1395

ad

                         پرواز هنر نیست گرت بال و پری هست     با بال شکسته پر گشودن هنر است

از سویی بستر سازی مناسب برای توانمندسازی توان یابان و کاهش محدودیت های حرکتی آنان به شیوه های علمی و تکنیکی و از سوی دیگر تامین نیازهای عاطفی روانی و ارتقاء سلامت جسم و روح آنان از اهداف استراتژیک کاشانه است.