مقاله سرکار خانم زهرا رضايي
 

مقاله سرکار خانم زهرا رضايي

آموخته ام که از همه چيز لذت ببرم حتي از گرماي شديد تابستان و يا سرماي استخوان سوز زمستان• خدايا گفتم خسته ام گفتي : لا تَقنَطوا مِن رَحمت ِ الله ( هرگز از رحمت نامنتهاي خدا نااميد نباشيد . ) سوره زمر آيه 53• گفتم هيچکس نميدونه تو دلم چي ميگذره گفتي : اِنّ الله يَحُولُ بَينَ المَرءِ وَ قََلبِه ( و بدانيد خدا از اسرار دروني همه آگاه است .) انفال آيه 26• گفتم هيچکس رو ندارمگفتي : نَحنُ اَقرَبُ اَليهَ مِن حَبل الوَريد ( ما از رگ گردن به تو نزديک تريم . ) ق آيه 16• گفتم فراموشم نکرديگفتي : فَاذکُروني اَذکُرکُم (پس بخوانيد مرا تا اجابت کنم شما را .) بقره آيه 152
ادامه مطلب

تعداد بازدید : 2900
تاریخ ثبت : دو شنبه 29 خرداد 1391

صفحه 1 از 1 (تعداد کل : 1 )

    < 1 >