معلول ایرانی که ۱۳۰ اختراع دارد
 

معلول ایرانی که ۱۳۰ اختراع دارد

ادامه مطلب

تعداد بازدید : 6680
تاریخ ثبت : يک شنبه 8 مرداد 1396
 مردی که واژه معلولیت را موفقیت تلفظ می‌کند
 

مردی که واژه معلولیت را موفقیت تلفظ می‌کند

ادامه مطلب

تعداد بازدید : 8209
تاریخ ثبت : يک شنبه 8 مرداد 1396
 جادوی اراده یک مربی معلول
 

جادوی اراده یک مربی معلول

ادامه مطلب

تعداد بازدید : 7706
تاریخ ثبت : يک شنبه 8 مرداد 1396
 گفت‌وگو با دانشمند معلول ایرانی خانم دکتر بهاره هنرپرور
 

گفت‌وگو با دانشمند معلول ایرانی خانم دکتر بهاره هنرپرور

ادامه مطلب

تعداد بازدید : 7725
تاریخ ثبت : يک شنبه 8 مرداد 1396

صفحه 1 از 1 (تعداد کل : 4 )

    < 1 >