اثرات روانی کار کردن برای معلولان
 

اثرات روانی کار کردن برای معلولان

ادامه مطلب

تعداد بازدید : 11375
تاریخ ثبت : شنبه 7 مرداد 1396
 كاهش معلوليت با اجباری شدن مشاوره ژنتيك
 

كاهش معلوليت با اجباری شدن مشاوره ژنتيك

ادامه مطلب

تعداد بازدید : 5295
تاریخ ثبت : شنبه 7 مرداد 1396
 واگذاري پلاک ويژه خودرو به معلولان متوسط
 

واگذاري پلاک ويژه خودرو به معلولان متوسط

رئيس انجمن نداي معلولان ايران به ايلنا خبرداد واگذاري پلاک ويژه خودرو به معلولان متوسط
ادامه مطلب

تعداد بازدید : 13758
تاریخ ثبت : دو شنبه 24 مهر 1391
 آب درماني 30 تا 40 درصد در بهبود معلوليت‌ها مؤثر است
 

آب درماني 30 تا 40 درصد در بهبود معلوليت‌ها مؤثر است

آب درماني 30 تا 40 درصد در بهبود معلوليتها مؤثر است
ادامه مطلب

تعداد بازدید : 13315
تاریخ ثبت : دو شنبه 22 آبان 1391

صفحه 1 از 1 (تعداد کل : 5 )

    < 1 >