کمپین ملی فشار خون در موسسه نیکوکاری کاشانه مهر
 

کمپین ملی فشار خون در موسسه نیکوکاری کاشانه مهر

ادامه مطلب

تعداد بازدید : 16
تاریخ ثبت : پنج شنبه 23 خرداد 1398
 نمایش تئاتر "دختر انار"
 

نمایش تئاتر "دختر انار"

ادامه مطلب

تعداد بازدید : 22
تاریخ ثبت : سه شنبه 21 خرداد 1398
 ضیافت افطاری با طعم سادگی اردیبهشت 98
 

ضیافت افطاری با طعم سادگی اردیبهشت 98

ادامه مطلب

تعداد بازدید : 70
تاریخ ثبت : پنج شنبه 19 ارديبهشت 1398
 اردو کویر متین آباد اردیبهشت 98
 

اردو کویر متین آباد اردیبهشت 98

ادامه مطلب

تعداد بازدید : 93
تاریخ ثبت : دو شنبه 9 ارديبهشت 1398
 نقاشی‌هایم گواه حق من برای زندگی است
 

نقاشی‌هایم گواه حق من برای زندگی است

ادامه مطلب

تعداد بازدید : 7422
تاریخ ثبت : چهار شنبه 11 مرداد 1396
 خودکفایی مالی و حفظ عزت نفس معلولان مهمترین هدف کاشانه مهر
 

خودکفایی مالی و حفظ عزت نفس معلولان مهمترین هدف کاشانه مهر

ادامه مطلب

تعداد بازدید : 7310
تاریخ ثبت : سه شنبه 10 مرداد 1396
 معلول ایرانی که ۱۳۰ اختراع دارد
 

معلول ایرانی که ۱۳۰ اختراع دارد

ادامه مطلب

تعداد بازدید : 5747
تاریخ ثبت : يک شنبه 8 مرداد 1396
 مردی که واژه معلولیت را موفقیت تلفظ می‌کند
 

مردی که واژه معلولیت را موفقیت تلفظ می‌کند

ادامه مطلب

تعداد بازدید : 7271
تاریخ ثبت : يک شنبه 8 مرداد 1396
 جادوی اراده یک مربی معلول
 

جادوی اراده یک مربی معلول

ادامه مطلب

تعداد بازدید : 6614
تاریخ ثبت : يک شنبه 8 مرداد 1396
 گفت‌وگو با دانشمند معلول ایرانی خانم دکتر بهاره هنرپرور
 

گفت‌وگو با دانشمند معلول ایرانی خانم دکتر بهاره هنرپرور

ادامه مطلب

تعداد بازدید : 6753
تاریخ ثبت : يک شنبه 8 مرداد 1396

صفحه 1 از 3 (تعداد کل : 21 )