چه کسی آقای PES میشود؟!؟!
 

چه کسی آقای PES میشود؟!؟!

ادامه مطلب

تعداد بازدید : 80
تاریخ ثبت : شنبه 2 شهريور 1398
 بازدید از موسسه نیکوکاری رعد تهران
 

بازدید از موسسه نیکوکاری رعد تهران

ادامه مطلب

تعداد بازدید : 95
تاریخ ثبت : يک شنبه 20 مرداد 1398
 تولد توان یابان متولدین اردیبهشت و خرداد ماه 98
 

تولد توان یابان متولدین اردیبهشت و خرداد ماه 98

ادامه مطلب

تعداد بازدید : 155
تاریخ ثبت : شنبه 1 تير 1398
 کمپین ملی فشار خون در موسسه نیکوکاری کاشانه مهر
 

کمپین ملی فشار خون در موسسه نیکوکاری کاشانه مهر

ادامه مطلب

تعداد بازدید : 136
تاریخ ثبت : پنج شنبه 23 خرداد 1398
 نمایش تئاتر "دختر انار"
 

نمایش تئاتر "دختر انار"

ادامه مطلب

تعداد بازدید : 135
تاریخ ثبت : سه شنبه 21 خرداد 1398
 ضیافت افطاری با طعم سادگی اردیبهشت 98
 

ضیافت افطاری با طعم سادگی اردیبهشت 98

ادامه مطلب

تعداد بازدید : 219
تاریخ ثبت : پنج شنبه 19 ارديبهشت 1398
 اردو کویر متین آباد اردیبهشت 98
 

اردو کویر متین آباد اردیبهشت 98

ادامه مطلب

تعداد بازدید : 227
تاریخ ثبت : دو شنبه 9 ارديبهشت 1398
 نقاشی‌هایم گواه حق من برای زندگی است
 

نقاشی‌هایم گواه حق من برای زندگی است

ادامه مطلب

تعداد بازدید : 8709
تاریخ ثبت : چهار شنبه 11 مرداد 1396
 خودکفایی مالی و حفظ عزت نفس معلولان مهمترین هدف کاشانه مهر
 

خودکفایی مالی و حفظ عزت نفس معلولان مهمترین هدف کاشانه مهر

ادامه مطلب

تعداد بازدید : 8649
تاریخ ثبت : سه شنبه 10 مرداد 1396
 معلول ایرانی که ۱۳۰ اختراع دارد
 

معلول ایرانی که ۱۳۰ اختراع دارد

ادامه مطلب

تعداد بازدید : 6680
تاریخ ثبت : يک شنبه 8 مرداد 1396

صفحه 1 از 3 (تعداد کل : 24 )