جشنواره حرکت و برکت
 

جشنواره حرکت و برکت

توان یاب هنرمند کاشانه مهر "فضه ریاضی مقدم"
ادامه مطلب

تعداد بازدید : 48
تاریخ ثبت : شنبه 14 دي 1398
 بازدید از موسسه نیکوکاری رعد تهران
 

بازدید از موسسه نیکوکاری رعد تهران

ادامه مطلب

تعداد بازدید : 171
تاریخ ثبت : يک شنبه 20 مرداد 1398
 نمایش تئاتر "دختر انار"
 

نمایش تئاتر "دختر انار"

ادامه مطلب

تعداد بازدید : 227
تاریخ ثبت : سه شنبه 21 خرداد 1398
 ضیافت افطاری با طعم سادگی اردیبهشت 98
 

ضیافت افطاری با طعم سادگی اردیبهشت 98

ادامه مطلب

تعداد بازدید : 306
تاریخ ثبت : پنج شنبه 19 ارديبهشت 1398
 اردو کویر متین آباد اردیبهشت 98
 

اردو کویر متین آباد اردیبهشت 98

ادامه مطلب

تعداد بازدید : 302
تاریخ ثبت : دو شنبه 9 ارديبهشت 1398
 نقاشی‌هایم گواه حق من برای زندگی است
 

نقاشی‌هایم گواه حق من برای زندگی است

ادامه مطلب

تعداد بازدید : 10374
تاریخ ثبت : چهار شنبه 11 مرداد 1396
 خودکفایی مالی و حفظ عزت نفس معلولان مهمترین هدف کاشانه مهر
 

خودکفایی مالی و حفظ عزت نفس معلولان مهمترین هدف کاشانه مهر

ادامه مطلب

تعداد بازدید : 10223
تاریخ ثبت : سه شنبه 10 مرداد 1396
 اثرات روانی کار کردن برای معلولان
 

اثرات روانی کار کردن برای معلولان

ادامه مطلب

تعداد بازدید : 9570
تاریخ ثبت : شنبه 7 مرداد 1396

صفحه 1 از 2 (تعداد کل : 20 )