پروژه در دست ساخت
 

پروژه در دست ساخت

ادامه مطلب

تعداد بازدید : 1101
تاریخ ثبت : سه شنبه 26 بهمن 1395
 کارگاه های فعال
 

کارگاه های فعال

ادامه مطلب

تعداد بازدید : 1017
تاریخ ثبت : دو شنبه 25 بهمن 1395
 پزشکی
 

پزشکی

فعالیت های پزشکی کاشانه مهر کاشان
ادامه مطلب

تعداد بازدید : 1033
تاریخ ثبت : سه شنبه 26 بهمن 1395
 معرفي موسسه
 

معرفي موسسه

موسسه توسعه کاشان به همت و تلاش جمعي از اهالي شهرستان به عنوان سازماني مردم نهاد و با هدف کمک به امر پيشرفت اين مرز و بوم در ابعاد مختلف انساني، فرهنگي و اجتماعي تاسيس گرديده و از آنجا که بر اساس ديدگاه کارشناسان امر توسعه، توسعه انساني، محور توسعه در ساير زمينه هاست به عنوان اولين گام، اقدام به راه اندازي مرکز کارآفريني و توانبخشي جسمي حرکتي "کاشانه مهر کاشان" کمک نموده است.
ادامه مطلب

تعداد بازدید : 21541
تاریخ ثبت : يک شنبه 21 اسفند 1390
 اهداف موسسه
 

اهداف موسسه

ادامه مطلب

تعداد بازدید : 12255
تاریخ ثبت : يک شنبه 21 اسفند 1390
 هئیت مدیره
 

هئیت مدیره

ادامه مطلب

تعداد بازدید : 24740
تاریخ ثبت : يک شنبه 31 فروردين 1399
 هيات امناء
 

هيات امناء

ادامه مطلب

تعداد بازدید : 25273
تاریخ ثبت : دو شنبه 22 اسفند 1390

صفحه 2 از 2 (تعداد کل : 17 )