سخن روز
امام علی علیه السلام فرمودند: کار خیر را انجام دهیدو چیزی از آن را دست کم نگیرید،زیرا کوچک آن بزرگ است و کم آن بسیار. ::: هرگز امید را از کسی سلب نکن شاید این تنها چیزی باشد که دارد. ::: پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند:بر طول عمر نمی افزاید مگر کار نیک ::: وقتی زندگی مسیرش را به سمت دشوارتر شدن عوض می کند،شما به سمت قوی تر شدن تغییر مسیر دهید. ::: عجز ناتوانی ذهن است نه بدن ::: خوشبختی این نیست که مشکلی وجود نداشته باشد،بلکه یعنی توانایی در برخورد با مشکلات ::: موفقیت به سراغ کسانی می آید که آن قدر در تلاشند که وقت نمی کنند دنبال آن بروند. ::: ‌"مهربانی" مهمترین اصل "انسانیت" است،اگر کسی از من کمکی بخواهد یعنی من هنوز روی زمین ارزش دارم.
نوع نمایش :
تابلو قلم زنی

700,000 ریال

تابلو قلم زنی گل و مرغ

تابلو قلم زنی آهو تابلو قلم زنی آهو

1,100,000 ریال

1,100,000 ریال

تابلو قلم زنی آهو

700,000 ریال

تابلو قلم زنی گل و مرغ

700,000 ریال

تابلو قلم زنی گل و مرغ

70,000 ریال

تابلو قلم زنی گل و مرغ

120,000 ریال

تابلو قلم زنی گل و مرغ وآهو

700,000 ریال

تابلو قلم زنی گل و مرغ

700,000 ریال

تابلو قلم زنی گل و مرغ و پروانه

1,200,000 ریال

تابلو قلم زنی و ان یکاد...

700,000 ریال

تابلو قلم زنی گل و مرغ

700,000 ریال

تابلو قلم زنی گل و مرغ

1,000,000 ریال

تابلو قلم زنی گل و مرغ

1,200,000 ریال

تابلو قلم زنی گل و مرغ

1,200,000 ریال

تابلو قلم زنی گل و مرغ و آهو

700,000 ریال

تابلو قلم زنی گل و مرغ

700,000 ریال

تابلو قلم زنی گل و مرغ

1,200,000 ریال

تابلو قلم زنی گل و مرغ و صورت

1,000,000 ریال

تابلو قلم زنی درویش

1,200,000 ریال

تابلو قلم زنی گل و مرغ

صفحه 1 از 1 (تعداد کل : 19 )

    < 1 >